Laden Evenementen

Start verdiepingsmodule: geïnspireerd leven en werken

6 mei, 21 mei en 4 juni 2024

Vrije kern van inspiratie en levenlust

Je vrije kern is de essentie van wie je bent en is verbonden met je levensmissie. Het is de eigensten, maar vaak ook de kwetsbaarste kant van jezelf. Je kunt het contact met je kent dan ook gemakkelijk kwijtraken. Welke kwaliteiten, waarden en inspiratiethema’s horen bij je kern?

Het eigene van jouw vrije kern kun je op het spoor komen aan de hand van belangrijke gebeurtenissen in je leven, die met inspiratie en zingeving te maken hebben. De uitkomsten hiervan leggen we naast je Bezielingsprofiel (of inspiratiesprofiel), dat gebaseerd is op je geboortegegevens. Je kunt het Bezielingsprofiel zien als een ‘second opinion’ over jezelf, waarin echter ook blinde vlekken van jezelf zichtbaar kunnen worden.

Naast je vrije kern heb je ook een ego (als onderdeel van je persoonlijkheid). Je ego heeft ook eigen kwaliteiten, waarden en inspiratiethema’s. Daarnaast heb je vanuit je ego patronen opgebouwd. Hoe helpen jou deze? Waar zitten ze je in de weg?

Daarna gaan we de inhoud van je ego en je vrije kern naast elkaar leggen. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen? Zijn ze goede maatjes of hebben ze regelmatig ruzie met elkaar? Wat heb je nodig om je vrije kern meer ruimte te geven in je werk en leven? Hoe kun je je ego meer in dienst stellen van je kern? Als je dat doet, krijg je het gevoel dat je op het juiste spoor zit in je leven.

  • Mentale dimensie (Hoofd)
  • Sociaal-emotionele dimensie (Hart)
  • Fysieke dimensie (Lichaam)
  • Spirituele dimensie (Kern)

Aanmelden voor deze verdiepingsmodule